Please enable JS

案例摘要 交通意外索償

img

駕駛者疏忽引致行人嚴重受傷

DCPI 41/2017
2014年年初,陳小朋友偕其胞姊一同上學,過馬路期間被一輛小巴撞倒並捲入車底...
了解更多...